Foundation Course Calendar / CALENDAR CWRS SEFYDLIAD

The Welsh Football Trust and Football Association of Wales provide an Extensive programme and variety of Opportunities for all Individuals in Wales to access a Coach Education Award at your convenience.

Please select a Region below to find courses local to you, our booking process for all our FAW Coach Education foundation awards can now be found and performed electronically via www.fawcourses.com

Please Note: The course calendar displays only level 1 courses (Foundation), for all FAW or UEFA Licence Course dates and application forms please view one of the Following Tabs.

Mae Ymddiriediolaeth Bêl-droed Cymru a CBC yn darparu rhaglen helaeth ac ystod eang o gyfleoedd i unigolion yng Nghymru i gyflawni Gwobr Addysg Hyfforddi.

Dalier Sylw: Dim ond cyrsiau Lefel 1 (Sylfaen) a ddangosir ar y calendar cwrs. Am ddyddiadau a ffurflenni cais i holl gyrsiau Trwydded CBC a UEFA, dewiswch un o’r tabiau yma:

  • FAW C Certificate / Tystysgrif C CBC
  • FAW/UEFA B Licence / Trwydded B CBC/UEFA
  • FAW/UEFA A Licence / Trwydded A CBC/UEFA
  • FAW/UEFA PRO Licence / Trwydded PRO CBC/UEFA

Community Chest Grant / Grant Cist Cymunedol


The Sport Wales Community Chest Grant provides to £1500 in any 12 month period for activities that:

  • Encourage more people to become more active, more often (Forming a New Grassroots Programme in your Region)
  • Raises the standards of existing activities or standards of those delivering (Coach Education, Level 1 and 2 Funding)

This is a wonderful opportunity for all affiliated Junior Clubs, Coaches, Fun Football Organisations and more to access the Sport Wales Funding Stream and continue to grow your Club and local Region.

Community Chest is run partnership with the 22 local authorities in Wales, so for full Information, Guidelines and Importantly an opportunity to access the Application, Please View the Following Link www.sportwales.org.uk

Mae Grant Cist Cymunedol Chwaraeon Cymru yn darparu £1500 o fewn unrhyw gyfnod o 12 mis ar gyfer gweithgareddau sy’n:

• Hybu mwy o bobl i ddod yn fwy heini, yn fwy aml (Ffurfio rhaglen newydd llawrgwlad yn eich rhanbarth)

• Codi safon y gweithgareddau presennol neu safon y sawl sy’n eu trosglwyddo (Noddi Addysg Hyfforddi Lefel 1 a 2)

Mae hwn yn gyfle gwych i bob clwb iau cysylltiedig, hyfforddwyr, trefnwyr Pêl-droed Hwyl, a mwy, i gael defnyddio Ffrwd Noddi Chwaraeon Cymru, ac i barhau i ddatblygu clybiau lleol a rhanbarthol.

Rhedir y Gist Cymunedol mewn partneriaeth â’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru. Am fanylion llawn, canllawiau a’r ffurflenni ymgeisio, dilynwch ddolen gyswllt www.sportwales.org.uk

Course Calendar Dates:

Our Partners